rotary international Club de Damme


PROCHAIN EVENEMENT: THEATRE
INSCRIPTION EN LIGNE

STARTVERGADERING NAJAAR 2016 !


Toelichting van de werking en agenda van het nieuwe werkingsjaar door Iris en het Bestuur. Be there !

Event.
Bestuurswissel


Event.

  • 1er juillet 2016

Maatjes in Damme


Event.

  • 19 juin 2016
rotary international Club de Damme
  • Notre lieu habituel de réunions: {{RESTAURANT KLEINE RIETGANS}} Damme Steenweg 4, 8340 DAMME
  • Les dates des réunions: Woensdag 19:30