Club de Brugge-Zuid

InterClub

Bestuurswissel


Vrienden

Jullie zijn, al dan niet vergezeld van de kinderen, op 25 juni vanaf 17u van harte welkom bij ons thuis voor de bestuurswissel.

Gelieve de auto’s in de straat te parkeren.

Virginie