Club de Damme

Event

Bestuurswissel


Bart De Prêtre draagt de fakkel over aan Iris Samuelov voor werkingsjaar 2016-2017.

Prijs:meerkost van 35€ per lid, 65€ voor de partners en andere niet-leden
Dresscode : smart casual